- chế độ 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: B là nguyên tố gì

- qui định 2: những nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- cơ chế 3: những nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu như electron có khả năng tham gia hình thành links hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô nguyên tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) ra mắt các chu kì

- Chu kì 1: có 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 nhân tố $Li,(Z=3)$ mang lại $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: bao gồm 8 nguyên tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 yếu tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: bao gồm 18 thành phần $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ cho $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: ban đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ mang lại nguyên tố bao gồm $Z=110$, đó là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dìm xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì tất cả số lớp electron cân nhau và bằng số thứ trường đoản cú của chu kì.

- mở đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có thông số kỹ thuật electron sệt biệt: Lantan với Actini.

+ bọn họ Lantan: bao gồm 14 nguyên tố đứng sau $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ bọn họ Actini: có 14 nhân tố sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa


- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà lại nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, vì thế có đặc điểm hóa học gần giống nhau và được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 team A (đánh số từ IA mang đến VIIIA) cùng 8 team B (đánh số từ IB mang đến VIIIB). Từng nhóm là 1 trong cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị đều bằng nhau và thông qua số thứ tự của group (trừ hai cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- đội A có 8 đội từ IA mang đến VIIIA.

- những nguyên tố team A gồm nguyên tố $s$ cùng nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ thành phần $p$: team IIIA mang đến VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số thiết bị tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ trường hợp $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ ví như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* team B:

- đội B tất cả 8 team được đặt số từ IIIB cho VIIIB, rồi IB cùng IIB theo hướng từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

- team B gồm các nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị của nguyên tố $d$:

$ longrightarrow (n-1)d^a,,ns^b$

$ longrightarrow ĐK: b=2;,, 1 le a le 10$

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b=8,,9,,10$ $Rightarrow$ STT đội $= 8$

$ longrightarrow$ ví như $a+b>10$ $Rightarrow$ STT nhóm $= (a+b)-10$


*

Page 2


*

SureLRN


*

BO

- cam kết hiệu hóa học: B.

- Nguyên tử khối: 10,81 g/mol

- Số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = 5.

- Độ âm điện: 2,04

- Số oxi hóa: +3

I. Cấu tạo:

- B không tạo nên cation trong hỗn hợp → không xác định được cầm cố điện cực.

- B giống nhiều với mê say (nhóm IVA) rộng Al và những nguyên tố cùng nhóm.

II. đặc thù vật lí:

Bo là hóa học rắn, mãi mãi dưới một số dạng thù hình không giống nhau.

- Bo vô đánh giá màu nâu; tỉ khối: 2,45.

- Bo dạng tinh thể có màu đen – xám do lẫn tạp hóa học borua kim loại (có dạng khía cạnh thoi α; β và dạng tứ phương).

+ có ánh kim và hình thức giống kim loại.

+ Tỉ khối là 2,33; cứng gần bằng kim cương.

- Bo cực nhọc nóng chảy: ánh nắng mặt trời nóng tan là 20720C và ánh sáng sôi nghỉ ngơi 37000C

- cực kỳ cứng, giòn. Ở nhiệt độ phòng bo là một trong những chất dẫn năng lượng điện kém cơ mà là hóa học dẫn điện xuất sắc ở nhiệt độ cao.

- khối lượng riêng là 2,34 g/cm3.

III. Tính chất hóa học:

- Bo là một trong những nguyên tố phi kim hóa trị III → tính chất của B phụ thuộc vào nhiều vào mức độ tinh khiết với dạng tinh thể.

Điều khiếu nại thường, Bo tương đối trơ về mặt hóa học. Chỉ chức năng trực tiếp cùng với F2

2B + 3F2 → 2BF3

lúc đun nóng, chức năng được với nhiều nguyên tố, hòa hợp chất:

a. Tác dụng với phi kim

Ở nhiệt độ cao, B phản ứng với các phi kim như nitơ, lưu giữ huỳnh, oxi, halogen,...

4B + 3O2 2B2O3

2B + 3S B2S3

2B + N2 2BN (bo nitrua)

12B + 3C B12C3 (bo cacbua)

b. Không tan trong những dung dịch HCl và HF.

- tan chậm trong số dung dịch đậm đặc HNO3; H2SO4; H2O2 và một số ít chất oxi hóa mạnh → axit boric H3BO3.

B + 3HNO3 (đặc, nóng) → H3BO3 + 3NO2


2B + 3H2SO4 (đặc nóng) → 2H3BO3 + 3SO2

c. Công dụng với hơi nước (nhiệt độ khoảng 700 – 8000C)

2B + 3H2O (hơi) B2O3 + 3H2

d. Tính năng với dung dịch kiềm quánh – rét hoặc kiềm rét chảy:

2B (bột mịn) + 2NaOH(đặc) + 6H2O → 2Na + 3H2

4B + 4NaOH + 3O2 → 4NaBO2 + 2H2O

e. Đun lạnh trong khí quyển NH3 hay NO, B cũng sản xuất thành BN:

2B + 2NH3 2BN + 3H2

5B + 3NO 3BN + B2O3

IV. Tinh thần tự nhiên:

- Là nhân tố tương đối phổ biến trong thiên nhiên. Trữ lượng khoảng tầm 5.10-4%.

- bao gồm 2 dạng đồng vị bền 10B (18,87%) cùng 11B (81,17%).

- Khoáng vật thiết yếu ở dạng borac (Na2B4O7.10H2O), axít boric, colemanit (Ca2B6O11.5H2O), keenit (Na2B4O7.4H2O); xaxolin (H3BO3), ulexit và các borat. Axít boric nhiều lúc tìm thấy nội địa suối có nguồn gốc núi lửa. Ulexit là khoáng chất borat tự nhiên có nằm trong tính của cáp quang đãng học.

- Nguồn có giá trị tởm tế quan trọng đặc biệt là quặng rasorit (kernit) cùng tincal (quặng borax), cả nhì được tìm kiếm thấy nghỉ ngơi sa mạc Mojave (California).

- trong nước của lỗ khoan dầu mỏ và trong tro của rất nhiều than đá có 1 ít hợp hóa học của Bo.

V. Ứng dụng:

Hợp chất có giá trị kinh tế tài chính nhất của bo là tetraborat decahydrat natri Na2B4O7·10H2O, tuyệt borax, được sử dụng để gia công lớp vỏ phương pháp nhiệt mang đến cáp quang đãng hay hóa học tẩy white perborat natri. Một số ứng dụng không giống là:

+ sử dụng trong pháo hoa.

+ Axít boric là hợp chất đặc biệt quan trọng sử dụng trong các sản phẩm may mặc.

+ các hợp hóa học của bo được áp dụng nhiều trong tổng hợp những chất hữu cơ với sản xuất các thủy tinh borosilicate; chất bảo vệ gỗ được yêu quý do gồm độc tính thấp.

+ Bo10 được áp dụng để cung cấp kiểm soát của những lò phản bội ứng phân tử nhân, là lá chắn chống bức xạ và phát hiện tại nơtron.

+ những sợi bo là vật liệu nhẹ bao gồm độ cứng cao, được thực hiện chủ yếu trong các kết cấu tàu vũ trụ.

+ Borohiđrit natri (NaBH4), là chất khử hóa học thông dụng, nhằm khử anđêhit; xeton thành rượu.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Bài Toán Tìm Min, Max Min Số Phức, Trọn Bộ Phương Pháp Max Min Số Phức I

VI. Điều chế:

- (1) Bo nguyên chất rất có thể được điều chế bằng cách khử cần sử dụng Mg nhằm khử Bo oxit ở ánh sáng cao.