Axit sunfuric H2SO4 là 1 trong axit mạnh, được thực hiện và vận dụng nhiều trong thực tiễn đời sống, đây cũng là giữa những axit đặc biệt trong công tác học của các em.

Bạn đang xem: Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại


Vậy axit sunfuric H2SO4 gồm những đặc điểm hoá học tập và tính chất vật lý nào? Axit sunfuric đặc bao gồm tính chât hóa học gì không giống axit sunfuric loãng? họ hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

* Trong bài này những em yêu cầu nắm vững đặc điểm hoá học sau của axit sunfuric

Tác dụng với kim loại (trước Hyđro)Tác dụng với oxit bazơTác dụng với bazơTác dụng với phi kimTác dụng với chất khử (Fe, FeSO4,...)

Về cụ thể tính chất hoá học tập của axit sunfuric H2SO4 những em tham khảo bài viết dưới đây

I. Tính chất vật lý của axit sunfuric H2SO4

- Axit sunfuric H2SO4 là hóa học lỏng, sánh như dầu, nặng nề gấp 2 lần nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn trong nước.

 - Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước dạn dĩ và tỏa những nhiệt nên khi trộn loãng đề nghị cho nhàn rỗi axit đặc vào nước. Nếu làm trái lại sẽ làm cho nước sôi bất thần bắn ra phía bên ngoài kèm theo các giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Cấu chế tạo phân tử của axit sunfuric H2SO4

II. đặc điểm hoá học của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là 1 axit mạnh, có vừa đủ các đặc thù hóa học chung của axit:

a) Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ.

b) Axit sunfuric lãng chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối hạt + H2↑

 Ví dụ:  fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* lưu ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 - mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng chức năng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối hạt + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* giữ ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 - mH2O = moxit + 98nH2SO4 - 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O vào oxit)

d) Axit sunfuric loãng tính năng với bazơ → muối + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối hạt + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

- phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo nên thành muối sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng công dụng với muối → muối bắt đầu (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) + axit mới

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* lưu lại ý: Thường dùng cách thức tăng giảm trọng lượng khi giải bài tập về phản ứng của axit sunfuric với muối.

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4 đặc)

* Số thoái hóa của nhưng mà lưu huỳnh (S) hoàn toàn có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S tất cả mức thoái hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc có tính axit mạnh, oxi hóa khỏe khoắn và gồm tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại

- Thí nghiệm: mang lại mảnh Cu vào ống nghiệm đựng H2SO4 đặc 

- hiện nay tượng: dung di chuyển sang màu xanh da trời và khí bay ra có mùi sốc.

- Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

- H2SO4 đặc, nóng tác dụng với các kim nhiều loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* lưu ý: 

 - trong các bài tập vận dụng, kim loại công dụng với axit sunfuric quánh thường gặp nhất là tạo thành khí SO2, khi giải thường áp dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 bội phản ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 - H2SO4 đặc nguội bị động (không phản bội ứng) cùng với Al, Fe với Cr.

 - H2SO4 đặc bội phản ứng được với đa số các kim loại (trừ Au cùng Pt) → muối (trong đó kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 - sản phẩm khử của S+6 tùy thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng táo tợn thì S+6 bị khử xuống tới mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

- PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

- PTPƯ: H2SO4 đặc + chất khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

- Thí nghiệm: cho H2SO4 đặc vào ly đựng đường

- Hiện tượng: Đường gửi sang màu black và sôi trào

- Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một hợp chất có thành phần theo cân nặng 35,96% S; 62,92 %O với 1,12 %H. đúng theo chất này có công thức hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* lời giải bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi bí quyết của hợp chất là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài bác ra ta có:

 

*
(1)

*
(2)

*
(3)

 Từ (1) và (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) với (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án đúng là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, từng lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận thấy dung dịch đựng trong những lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương trình chất hóa học xảy ra, ví như có.

* giải mã bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

- mang đến dung dịch BaCl2 vào 4 chủng loại thử cất 4 hỗn hợp trên, dung dịch trong mẫu mã thửu nào mang đến kết tủa white là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

- đến dung dịch AgNO3 vào 3 chủng loại thử còn lại, hỗn hợp trong mẫu quán triệt kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn lại cho kết tủa là HCl với NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

- Để khác nhau dung dịch HCl cùng NaCl, đến quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch rời màu quỳ tím sang trọng đỏ là HCl, dung dịch không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là NaCl.

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô gần như khí ẩm, hãy nêu ra một thí dụ. Bao hàm khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy đưa ra một thí dụ. Vì chưng sao?

b) Axit sunfric đặc hoàn toàn có thể biến những hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra phần lớn thí dụ về sự việc hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự làm cho khô với sự hóa than khác nhau như rứa nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô đầy đủ khí ẩm. Thí dụ làm cho khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, ...(do tất cả tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc hoàn toàn có thể biến những hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được làm khô không cố gắng đổi.

- Sự hóa than: chất tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc trở thành chất khác trong các số ấy có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong vừa lòng nào axit sunfuric tất cả nhưng đặc thù hóa học bình thường của một axit ? Đó là những đặc thù nào? Dẫn ra phần đa phương trình bội phản ứng nhằm minh họa.

b) trong trường phù hợp nào axit sunfuric gồm những đặc điểm hóa học quánh trưng? Đó là những đặc điểm nào? Dẫn ra hầu như phương trình phản ứng để minh họa.

* lời giải bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) dung dịch axit sunfuric loãng bao gồm những đặc điểm chung của axit, đó là:

- Đổi color quỳ tím thành đỏ.

- tính năng với sắt kẽm kim loại giải phóng hiđro.

fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- tác dụng với oxit bazơ cùng bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

- tác dụng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) tính chất hóa học đặc trưng của axit sunfuric quánh là tính oxi hóa mạnh dạn và tính háo nước.

- tính chất oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

- Tính háo nước và đặc điểm oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh dạn nước. Axit sunfuric quánh chiếm các nguyên tử H cùng O là hồ hết nguyên tố thành phần của những hợp chất gluxit giải tỏa cacbon và nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

- Nếu để H2SO4 đặc tiếp xúc với da sẽ ảnh hưởng bỏng cực kỳ nặng, vì chưng vậy khi áp dụng axit sunfuric phải rất là thận trọng.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Tam Giác Đều Có Là Lăng Trụ Đứng Không, Hình Lăng Trụ Đều Là Gì

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml hỗn hợp H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Bạn ta ước ao pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.