tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Âm vạc ra nhỏ hơn lúc nào

A.

Bạn đang xem: Âm phát ra nhỏ hơn khi nào

lúc biên độ dao động lớn hơn

B. Khi biên độ dao động nhỏ hơn

C. khi tần số giao động lớn hơn

D. Khi tần số dao động bé dại hơn


*

lựa chọn câu vấn đáp đúng:A. Âm phạt ra càng thấp lúc tần số xấp xỉ cần nhỏ.B. Âm vạc ra càng trầm lúc tần số giao động càng nhỏ.C. Âm phạt ra càng tốt khi biên độ giao động càng lớn.D. âm phân phát ra càng bổng khi tần số dao động càng nhỏ.
*

Vật phân phát ra âm to ra nhiều thêm khi nào?

A. Lúc vật xê dịch nhanh hơn.

B. Khi tần số dao động lớn hơn.

C. Lúc biên độ xấp xỉ lớn hơn.

D. Cả 3 trường hợp trên.


Mỗi câu sau đấy là đúng (Đ) hay sai (S)

a. Dao động càng táo bạo thì biên độ giao động càng lớn âm phát ra càng cao.

b. Xấp xỉ càng chậm rãi thì biên độ xấp xỉ càng nhỏ âm phân phát ra càng nhỏ.

c. Độ khổng lồ của âm vày biên độ xê dịch quyết định.

d. Trang bị phát ra âm to thêm khi vật xấp xỉ mạnh hơn.

e. Fan ta đề nghị thổi thật rất mạnh tay vào ống sáo nhằm âm phân phát ra to khi thổi sáo.

f. Độ to của âm được đo bằng đơn vị dB.

g. Tất cả 2 trống: phương diện trống khổng lồ phát ra âm lớn hơn mặt trống nhỏ.

h. Độ khổng lồ của âm dựa vào vào tần số xấp xỉ của âm.

i. Loa vạc ra âm được là dựa vào độ rung (dao động) của màng loa.

j. Lúc thổi kèn, ý muốn kèn kêu lớn thì ta buộc phải thổi thiệt mạnh.


Lớp 7 Toán
3
0
Gửi hủy

a. Xấp xỉ càng bạo gan thì biên độ dao động càng lớn âm phạt ra càng cao. Đ

b. Giao động càng lờ lững thì biên độ giao động càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ. S

c. Độ to lớn của âm vày biên độ xê dịch quyết định.Đ

d. đồ gia dụng phát ra âm to ra thêm khi vật dao động mạnh hơn.Đ

e. Fan ta bắt buộc thổi thật rất mạnh vào ống sáo nhằm âm vạc ra to lúc thổi sáo.Đ

f. Độ khổng lồ của âm được đo bằng đơn vị dB.Đ

g. Gồm 2 trống: khía cạnh trống to lớn phát ra âm to hơn mặt trống nhỏ.S

h. Độ lớn của âm phụ thuộc vào vào tần số xê dịch của âm.S

i. Loa phạt ra âm được là phụ thuộc vào độ rung (dao động) của màng loa.Đ

j. Khi thổi kèn, ý muốn kèn kêu to lớn thì ta cần thổi thiệt mạnh.Đ


Đúng 0

phản hồi (0)

Thanks bạn nha ;D


Đúng 0
bình luận (0)

a.Đ

b.S

c.Đ

d.Đ

e.Đ

f.Đ

g.S

h.S

i.Đ

j.Đ


Đúng 0
bình luận (0)

Vật phạt ra âm to thêm khi nào?

A. Khi vật giao động nhanh hơn. B. Khi tần số xấp xỉ lớn hơn.

C. Khi vật dao động mạnh hơn. D. Lúc tần số dao động nhỏ dại hơn


Lớp 7 đồ lý
1
0
Gửi hủy

c nhé bn iu


Đúng 0

phản hồi (0)

 

Vật phân phát ra âm to ra thêm khi

 

 

 

A. Vật giao động càng nhanh.

B. Biên độ xê dịch của vật dụng càng lớn.

 

 

C. Tần số dao động của đồ gia dụng càng lớn.

D. Vật xấp xỉ càng chậm.


Lớp 7 đồ dùng lý
3
0
Gửi hủy

C


Đúng 1

phản hồi (0)

C


Đúng 1
phản hồi (0)

C

 


Đúng 1
comment (0)

Khi nói tới dao động cưỡng bức; phạt biểu làm sao sau đây là đúng ?

A. Dao động cưỡng bức tất cả biên độ không thay đổi và gồm tần số bởi tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của nhỏ lắc đồng hồ thời trang là dao động cưỡng bức.

C. Giao động cưỡng bức gồm tần số nhỏ tuổi hơn tần số của lực chống bức.

D. Biên độ của xê dịch cưỡng bức là biên độ của lực chống bức


Lớp 12 đồ vật lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án A


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi nói về dao hộp động cơ cưỡng bức, phân phát biểu như thế nào sau đó là sai ?

A. Tần số của xấp xỉ cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng bự khi tần số của lực cưỡng dâm càng gần tần số riêng biệt của hệ dao động.

C. Tần số của xấp xỉ cưỡng bức lớn hơn tần số của lực chống bức.

D. Biên độ xấp xỉ cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


Lớp 12 trang bị lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C


Đúng 0

phản hồi (0)

Vật phát ra âm to nhiều hơn khi nào?

A. Khi vật xấp xỉ nhanh hơn.

B. Khi vật xấp xỉ mạnh hơn.

C. Lúc tần số dao động lớn hơn.

D. Cả 3 trường vừa lòng trên.


Lớp 7 thiết bị lý
2
0
Gửi hủy

Đáp án: B

Vì vật dụng phát ra âm to ra nhiều thêm khi vật dao động mạnh hơn.


Đúng 0

phản hồi (0)

b nhá bn iu


Đúng 0
comment (0)

Vật phát ra âm cao hơn bao giờ ?

A. Lúc vật xê dịch mạnh hơn

B. Lúc vật dao động chậm hơn

C. Khi thứ lệch thoát khỏi vị trí cân đối nhiều hơn

D. Lúc tần số xê dịch lớn hơn


Lớp 7 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án: D

Âm cao hay thấp phụ thuộc vào vào tần số xê dịch nên trang bị phát ra âm cao hơn khi tần số xấp xỉ lớn hơn.


Đúng 0

bình luận (0)

Câu 45. đồ vật phát ra âm cao hơn khi nào?

A. Khi vật xấp xỉ mạnh hơn.

B. Khi vật dao động chậm hơn.

Xem thêm: Bài Tập Về Câu Điều Kiện Có Đáp Án Hay Nhất, 132 Bài Tập Câu Điều Kiện Kèm Đáp Án

C. Khi đồ lệch thoát ra khỏi vị trí thăng bằng nhiều hơn.

D. Lúc tần số dao động lớn hơn. 


Lớp 7 vật dụng lý bài bác 11. Độ cao của âm
5
0
Gửi bỏ

D nha bạn , phân tích và lý giải : khi vật xấp xỉ mạnh hơn, tần số dao động sẽ mập hơn, vật đang phát ra âm cao hơn


Đúng 1
phản hồi (0)

D


Đúng 1
comment (0)

D


Đúng 1
bình luận (0)

Lớp học trực tuyến đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
usogorsk.com