Chọn mônTất cảToán đồ dùng lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

a) (x-2)3- 6(x+1)2- x3+ 12 = 0

x3-6x2+12x-8-6(x2+2x+1)-x3+12=0

x3-6x2+12x-8-6x2-12x-6-x3+12=0

-12x2+4=0

(x=frac1sqrt3,x=-frac1sqrt3)

vậy pt gồm 2 nghiệm....

b) x3- 6x2+ 12x - 8 = 0

(x3-2x2)-(4x2-8x)+(4x+8)=0

(x-2)(x2-4x+4)=(x-2)3=0

=> x=2 là nghiệm

c) 8x3- 12x2+ 6x - 1 = 0

(2x-1)3=0

x=1/2


a)(left(x-2 ight)^3-6left(x+1 ight)^2-x^3+12=0)

(Leftrightarrow x^3-6x^2+12x-8-6left(x^2+2x+1 ight)-x^3+12=0)

(Leftrightarrow x^3-6x^2+12x-8-6x^2-12x-6-x^3+12=0)

(Leftrightarrow-12x^2-2=0)

(Leftrightarrow-2left(6x^2+1 ight)=0)

(Leftrightarrow6x^2+1=0)(vô nghiệm)

Vậy không tồn tại giá trị như thế nào của xthỏa mãn pt

b)(x^3-6x^2+12x-8=0)

(Leftrightarrowleft(x-2 ight)^3=0)

(Leftrightarrow x-2=0)

(Leftrightarrow x=2)

Vậy x=2

c)(8x^3-12x^2+6x-1=0)

(Leftrightarrowleft(2x-1 ight)^3=0)

(Leftrightarrow2x-1=0Leftrightarrow x=frac12)

Vậy(=frac12)


Đúng(0)

Bài 4: tìm kiếm x, biết.

a) 4x(x - 7) - 4x2 = 56

b) 12x(3x - 2) - (4 - 6x) = 0

c)4(x - 5) - (5 - x)2 = 0

d) x(x +1) - x(x - 3) = 0

e) - 6x + 8 = 0 f) 2 + 2x + = 0


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

c:(Leftrightarrowleft(x-5 ight)left(x+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=5\x=-1endmatrix ight.)


Đúng(0)

Tìm x biết: c/ x^3+6x^2+12x+8=0


#Toán lớp 8
1
cloud

(x^3+6x^2+12x+8=0)

(Rightarrow x^3+8+6x^2+12x=0)

(Rightarrow x^3+2^3+3.2.x^2+3.2^2.x=0)

(Rightarrowleft(x+2 ight)^3=0)

(Rightarrow x+2=0Rightarrow x=-2)


Đúng(1)

Tìm x biết:

(a)x^3-6x^2+12x-8=0\b)8x^3-12x^2+6x-1=0\c)x^3+9x^2+27x+27=0)


#Toán lớp 8
0

tìm x biết

x^3-6x^2+12x-8=0


#Toán lớp 8
3
Đặng Quỳnh Ngân

=(x - 2)3 = 0

x = 2


Đúng(0)
Phan Võ Anh Tú

x=0 hoặc x=2/3


Đúng(0)

1 Rút gọn:

(x+5)^3-x^3-125

2 tìm x:

x^3+6x^3+12x+8=0


#Toán lớp 8
4
๖ۣۜℳเйɦ☂đąйǥ☂ɦọς☂Ŧ๏áйッ

(x+5)3-x3-125

=x3+53-x3-53

=0


Đúng(0)
Khánh Ngọc

1.(left(x+5 ight)^3-x^3-125)

(=x^3+15x^2+75x+125-x^3-125)

(=15x^2+75x)

2.(x^3+6x^2+12x+8=0)

(Leftrightarrow x^3+2x^2+4x^2+8x+4x+8=0)

(Leftrightarrow x^2left(x+2 ight)+4xleft(x+2 ight)+4left(x+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x^2+4x+4 ight)left(x+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+2 ight)^2left(x+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+2 ight)^3=0)

(Leftrightarrow x+2=0Leftrightarrow x=-2)


Đúng(0)

tìm x

1, (x.left(x-4 ight)-left(x^2-8 ight)=0)

2, (x^3-3x^2+3x-1=0)

3, (x^3-6x^2+12x-8=0)

4, (8x^3-12x^2+6x-1=0)

các bạn giúp mk vs ạ

 


#Toán lớp 8
1
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉

1) x2- 4x - x2+ 8 = 0 x2- 4x + 8 = 0

Dễ thấy phương trình vô nghiệm do x2- 4x + 8 = ( x - 2 )2+ 4 > 0

2) ( x - 1 )3= 0 x = 1

3) ( x - 2 )3= 0 x = 2

4) ( 2x - 1 )3= 0 x = 1/2


Đúng(0)

1) kiếm tìm x biết

a) x3-3x2+3x-1=0

b) (x-2)3+6(x+1)2-x+12=0

c) x3+6x2+12x+8=0

d) x3-6x2+12x-8=0

e) 8x3-12x3+6x-1=0

f) x3+9x2+27x+27=0 giải giùm bản thân nha


#Toán lớp 8
1


Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 37: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó

T.Thùy Ninh

(a,x^3-3x^2+3x-1=0)

(Leftrightarrowleft(x-1 ight)^3=0)

(Rightarrow x-1=0Rightarrow x=1)

(b,left(x-2 ight)^3+6left(x+1 ight)^2-x+12=0)

(Leftrightarrow x^3-6x^2+12x-8+6x^2+12x+6-x+12=0)(Leftrightarrow x^3+23x+10=0) (1)

Đặt (t=dfracxdfrac2sqrt693Leftrightarrow x=dfrac2sqrt693t)

Khi đó: (1) (Leftrightarrow4t^3+3t=-0,2355375386)

Đặt a= (sqrt<3>-0,2355375386+sqrt-0,2355375386^2+1)

Và (alpha=dfrac12left(a-dfrac1a ight)) , ta được:

(4alpha^3+3alpha=-0,2355375386) , vậy (t=alpha) là nghiệm của pt