Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: 4

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

1) x+1/x-2=3/4

2)x-1/3=x+3/5

3)2x+3/24=3x-1/32

4)2x+3/6=7x-3/15

10)12-7x/-13=4-3x/-5

các bạn vấn đáp nhanh dùm bản thân nhoaa!


*

*

(1,fracx+1x-2=frac34)

(Rightarrow3x-6=4x+4)

(Rightarrow3x-4x=4+6)

(Rightarrow-x=10Leftrightarrow x=-10)

(2,fracx-13=fracx+35)

(Rightarrow5x-5=3x+9)

(Rightarrow5x-3x=9+5)

(Rightarrow2x=14Leftrightarrow x=7)

(3,frac2x+324=frac3x-132)

(Rightarrow64x+96=72x-24)

(Rightarrow72x-64x=24+96)

(Rightarrow8x=120)

(Rightarrow x=15)


*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

Tìm x, biết:

a) 52/2x-1=13/30

b) 1,2/30=3x+4/50

c) 7/5=2x+1/3x+5

d) 2x-3/x+1=21/16

e) 2x+3/6=7x-3/15

f) -0,09/x=x/-25

k) 2x+1/5=3/2x-1

Mình đang yêu cầu gấp

Ai làm sớm nhất có thể mình tick cho


Tìm x:

1) -3.(1-2x) - 4.(1+3x) = -5x + 5

2) 3.(2x - 5) - 6.(1 - 4x) = -3x + 7

3) (1 - 3x) - 2.(3x - 6) = -4x - 5

4) x.(4x - 3) - 2x.(2x - 1) = 5x - 7

5) 3x.(2x - 1) - 6x.(x + 2) = -3x + 4

6) (1 - 2x).3 - 4.(6x - 1) = 7x - 5

7) 6x - 3.(1 - 4x) - 5.(x + 1) = 2x + 7

8) 6.(1 - 3x) - 3.(2x + 5) = -10x + 7

9) 3x.(1 - 2x) + 6x^2 - 7x = 8.(1 - 2x) - 9

10) 2x.(1 + 3x) - 3x.(4 + 2x) = 3x - 4


* Trả lời:

(left(1 ight)) (-3left(1-2x ight)-4left(1+3x ight)=-5x+5)

(Leftrightarrow-3+6x-4-12x=-5x+5)

(Leftrightarrow6x-12x+5x=3+4+5)

(Leftrightarrow x=12)

(left(2 ight)) (3left(2x-5 ight)-6left(1-4x ight)=-3x+7)

(Leftrightarrow6x-15-6+24x=-3x+7)

(Leftrightarrow6x+24x+3x=15+6+7)

(Leftrightarrow33x=28)

(Leftrightarrow x=dfrac2833)

(left(3 ight)) (left(1-3x ight)-2left(3x-6 ight)=-4x-5)

(Leftrightarrow1-3x-6x+12=-4x-5)

(Leftrightarrow-3x-6x+4x=-1-12-5)

(Leftrightarrow-5x=-18)

(Leftrightarrow x=dfrac185)

(left(4 ight)) (xleft(4x-3 ight)-2xleft(2x-1 ight)=5x-7)

(Leftrightarrow4x^2-3x-4x^2+2x=5x-7)

(Leftrightarrow-x-5x=-7)

(Leftrightarrow-6x=-7)

(Leftrightarrow x=dfrac76)

(left(5 ight)) (3xleft(2x-1 ight)-6xleft(x+2 ight)=-3x+4)

(Leftrightarrow6x^2-3x-6x^2-12x=-3x+4)

(Leftrightarrow-15x+3x=4)

(Leftrightarrow-12x=4)

(Leftrightarrow x=-dfrac13)


Đúng(0)

a, 2x-3 / x+1 = 21/16b, x-3 / x-5 = 6/7c, 2x + 3 / 6 = 7x - 13 / 15d, 2-x / 4 = 3x - 1 / -3


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Ngọc Quý

c , d giải nốt:

c) 2x + 3/6 = 7x - 13/15

=> (2x + 3) . 15 = (7x - 13) x 6

=> 30x +45 = 42x - 78

=> 30x - 42x = -78 - 45

=> -12x = -123

=> x = 41/4

d) 2-x/4 = 3x - 1/ - 3

=> (2-x) . -3 = 4. (3x - 1)

=> -6 - (-3x) = 12x - 4

(-6) + 4 = 12x - - (-3x)

=> -2 = 9x

=> x = -2/9


Đúng(0)

Tìm x, biết :

1)x+1 / x-2 = 3/4

2) 2x - 3 / x+1 = 4/7

3) 2x + 3 / 7 = 4x-1/15

4) 11x - 2 / 7x + 5 = 11/8

5) 12 - 7x / -13 = 4 - 3x / -5


#Toán lớp 7
1
chuyên toán thcs ( Cool Team )

Giải :

(fracx+1x-2=frac34)

(Rightarrow4.left(x-1 ight)=3.left(x-2 ight))

(Rightarrow4x-4=3x-6)

(Rightarrow4x-4-3x+6=0)

(Rightarrow x+2=0)

(Rightarrow x=-2)Không vừa lòng => không có giá trị x thỏa mãn nhu cầu đề bài

(frac2x-3x+1=frac47)

(Rightarrow7.left(2x-3 ight)=4.left(x+1 ight))

(Rightarrow14x-21-4x-4=0)

(Rightarrow10x-25=0)

(Rightarrow10x=25)

(Rightarrow x=frac2510=frac52)

Giá trị trên vừa lòng đầu bài

Các phần không giống em làm tựa như nha


Đúng(0)

M(x)+N(x)=(3(x^4)-(2x^3)+(5x^2-4x+1))+((-3x^4+2x^3-3x^2+7x+5))

=(3x^4-2x^3+5x^2-4x+1-3x^4+2x^3-3x^2+7x+5)

(=(3x^4-3x^4)+(-2x^3+2x^3)+(5x^2-3x^2)+(-4x+7x)+(1+5))

(=2x^2+3x+6)

làm như trên tất cả đúng k vậy


#Toán lớp 7
1
Akai HarumaGiáo viên

Đúng rồi bạn nhé.


Đúng(0)
nguyễn mai

cảm ơn b


Đúng(0)

tìm x, biết

1. -11/2x + 1= 1/3x - 1/4

2. 2x- 2/3 - 7x = 3/2 - 1

3. 3/2x - 2/5 = 1/3x - 1/4

4. 2/3 - 5/3x= 7/10x + 5/6

5. 2x -1/4 = 5/6 - 1/2x

6. 3x - 5/3 = x - 1/4

7. - 5/6 + 3x = 2/3 - 1/2x

8. 50% ( x + 2 ) - 4( x - 1/4 ) = 1/2x

9. 5/2( x - 3/5 ) - 1/10 = x-3

10. -4/3( x - 1/4 ) = 3/2( 2x - 1 )

Giúp mk với !!!


#Toán lớp 7
5
Vũ Như Quỳnh
https://i.imgur.com/2COiOAX.jpg
Đúng(0)
Vũ Như Quỳnh
https://i.imgur.com/CbuFS19.jpg
Đúng(0)

Tìm x : a) 2x+1/2x-3 = 3x-5/3x-6

b) 2-3x/3x+1 = 5+x/1-x

Bạn nào vấn đáp nhanh mình đang tích cho bạn ấy.


#Toán lớp 7
0

a, |x-12|+2x=6

b, 3x+|23-x|+2=0

c, 7x+6+|3x-18|=x-1

d,4x-|8-4x|-6=0

e,12-|3x-4|=8-2x


#Toán lớp 7
0

a) 2x-3/x+1=21/16?

b) x-3/x-5=6/7?

c) 2x+3/6=7x-3

d) 2-x/4=3x-1/-3

(Tỉ lệ thức)

Ai giúp được mình ko mình khuyến mãi ngay luôn like


#Toán lớp 7
1
Hoàng Tử Lớp Học

a) 16(2x-3) = 21(x+1) 32x - 48 = 21x + 21 32x - 21x = 21+ 48 11x = 69 x = 69 / 11

b) 7(x-3) = 6(x-5) 7x - 21 = 6x - 30 7x - 6x = 21 - 30 x = -9

c) 2x+3 = 6(7x-3) 2x+3 = 42x - 18 42x-2x = 18 + 3 40x = 21 x = 21/40

d) -3(2-x) = 4(3x-1) 3x - 6 = 12x - 4 12x - 3x = 4-6 9x = -2 x=-2/9

phương pháp tại chỗ này lafnhaan chéo cánh hai vế nếu khách hàng thấy mk tính sai chỗ nào thì các bạn tính lại nha ví như ko đc thì nhắn tin mang đến mk


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh học Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


usogorsk.com
usogorsk.com)


Design by
usogorsk.com
Các khóa học rất có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Tóm Tắt Các Kiến Thức Vật Lý 9 Cả Năm, Tóm Tắt Kiến Thức Vật Lí 9

Tới giỏ hàngĐóng