Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

ý bạn bảo (x-2 và 1 phần 2) là hợp số hả :

ta có (x-2 và 1 phần 2) nhân (2x+3 và 1 phần 5) =0

\(\Leftrightarrow\)<2.(x-2) +1>. <5.(2x+3)+1>=0

\(\Leftrightarrow\)(2x-3)(10x+16)=0

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}2x=3\\10x=-16\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\x=\frac{-8}{5}\end{cases}}\)

vậy


*

Tìm x bt:3 nhân x phần 2 trừ 1 phần 3 bằng 2 phần 5 cộng x

Ai bt comment bên dưới cho mik nhó. Mik sẽ tick cho 5 người trả lời nhanh và đúng nhất. Cần gấp trong 10 phút nx. Bây giờ là 10 giờ 57


giúp mik nha các bn:

a:3 phần 2 trừ5 phần 6 chia X bằng 5 phần 15 trừ 3 phần 15

b:X trừ 6 phần 7 nhân 14 phần 8 bằng 1 phần 2 trừ 2 phần 5

c:X chia 6 phần 5 + 2 phần 3 bằng 7 phần 3

đây là dạng tìm ích nhớ giải thích rõ dàng cho 1 tick


a) \(\frac{3}{2}-\frac{5}{6}:x=\frac{5}{15}-\frac{3}{15}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{2}-\frac{5}{6}:x=\frac{2}{15}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{6}:x=\frac{3}{2}-\frac{2}{15}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{6}:x=\frac{41}{30}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{6}:\frac{41}{30}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{25}{41}\)

b) \(x-\frac{6}{7}.\frac{14}{8}=\frac{1}{2}-\frac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow x-\frac{3}{2}=\frac{1}{10}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{10}+\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{8}{5}\)

c) \(x:\frac{6}{5}+\frac{2}{3}=\frac{7}{3}\)

\(\Leftrightarrow x:\frac{6}{5}=\frac{7}{3}-\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow x:\frac{6}{5}=\frac{5}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{3}.\frac{6}{5}\)

\(\Leftrightarrow x=2\)


Đúng(0)
Nguyễn Huyền Trang

huyền ngốc


Đúng(0)

Tìm x, biết:

a)/2x-5/=4

b)2./3x-1/=5

c)\(\frac{x}{2}-1=3\)(GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA X PHẦN 2 TRỪ 1 =3

GIÚP MIK VỚI!!! MIK SẼ TICK CHO...

Bạn đang xem: 2x nhân 2x


#Toán lớp 6
1
nguyen thi lan huong

|2x-5|=4

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-5=4\\2x-5=-4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=9\\2x=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{9}{2}\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}\)


Đúng(0)

Giúp mik với :)

a) (x-1) (4x+1).

b) (x2+x+1) (x5-x4+x2-x+1).

c) (x+1) (x2+2x+4).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Điểm Chuẩn 2020

d) (x2+x+1) (x3-x2+1).

Giúp mik ik, mik tick cho =)


#Toán lớp 8
1
Wakabayashi Genzo

Đúng(0)

Bài 1 Tìm x : x*15/16 - x*4/16=2 ( CHÚ Ý x*15/6 và x*4/16 ( và x*15/16 và x*4/16 đó là x nhân 15 phần 6 nha các bạn )

Bài 2 Tìm x :. 1+1/3+1/6+1/10+...+1/x*(x+1):2 =1/2011/2012

( CHÚ Ý BÀi 2: 1+1/3+1/6+1/10+...+1/x*(x+1):2 Tức LÀ 1+1phần3 +1phần6+1 phần 10 +...+1phần x nhân ( x+1) chia 2 )

Bài 3 Tìm x :. x phần 16 *(2017-1)=2

Bài 4 Tìm x::. 1/1*(1+1):2 +1/2*(2+1):2 +1/3*(3+1):2+1/4(4+1):2+...+1/x*(x+1):2=1/2011/2012

(Các Bạn Chú Ý BÀI 4 Nha từ 1/1*(1+1):2 đến cuối TỨC LÀ cái dấu / là 1 phần 1 nhân (1+1):2 nhà tương tự như dấu / là phần nha các bạn VÀ 1/2011/2012 là hỗn số )

Bài 5 Tìm x 8,75*x+3/4 +1,25*x+0,25=20+1/4+0,75

(Các BẠN CHÚ Ý BÀI 5 NHA 8,75nhân x cộng 3phần 4 +1,25*x+0,25=20+1phần 4 +0,75 )

CÁC BẠN GIẢI GIÚP MiK NHa CÁC BẠN NHớ viết ra nha đừng viết đáp số Ai Làm MiK sẽ cho 1 like


#Toán lớp 5
0
+x+1+phần+2mình+đang+cần+gấp+;-;" class="usogorsk.com-text-link">

Giải phương trình:

a, x^2+3|x|-4=0

b,|x^2-4|=x^2-4

c,(x+1)^2-|3-2x|-|x-2|^2+6=0

d,x^2+4x+3+|2x+5|-(x+1)(x+3) - 5+2x=0

Giải bất phương trình:

a, 2|x-1| x+1 phần 2

mình đang cần gấp ;-;


#Toán lớp 8
0

x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x\(^2\)+ 2y\(^2\)- 3z\(^2\)= -100 giúp mik vs rùi mik tick cho


#Toán lớp 7
2
Phạm Vĩnh Linh

x : y : z = 3 : 4 : 5

=>\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\)

Ta có:\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}=\dfrac{2x^2}{18}=\dfrac{2y^2}{32}=\dfrac{3z^2}{75}\)

ADTCDTSBN:

\(\dfrac{2x^2}{18}=\dfrac{2y^2}{32}=\dfrac{3z^2}{75}=\dfrac{2x^2+2y^2-3z^2}{18+32+75}=\dfrac{-4}{5}\)

\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{-4}{5}\Rightarrow x=\dfrac{-12}{5}\)

\(\dfrac{y}{4}=\dfrac{-4}{5}\Rightarrow y=\dfrac{-16}{5}\)

\(\dfrac{z}{5}=\dfrac{-4}{5}\Rightarrow z=-4\)


Đúng(1)
missing you =

\(x:y:z=3:4:5=>\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\)

\(=>x=\dfrac{3y}{4},z=\dfrac{5y}{4}\)thay x,z vào\(2x^2+2y^2-3z^2=-100\)

\(2\left(\dfrac{3y}{4}\right)^2+2y^2-3\left(\dfrac{5y}{4}\right)^2=-100\)

\(=>y=\pm8\)

* với y=8\(=>x=\dfrac{3.8}{4}=6,z=\dfrac{5.8}{4}=10\)

* với y=-8\(=>x=-6,z=-10\)


Đúng(1)

1. 2 mũ 2x-1 =128

2. -2 phần 3 nhân giá trj tuyệt đói của -5 = -7 phần 6

3. 1/2x - 4=5/7

4. x mũ 2 - 2 =0

5. -1/4+1/4:x=-5/8

6. x: 3/8+5/8=x

mik cần gấp lắm ạ


#Toán lớp 7
0

Giúp mik vs mik sẽ tick cho T-T

Bài1: Tìm số hữu tỉ x bt rằng:

e) 2/3x - 3/12 =4/5 - (7/x - 2)

f) 1/x-1 + -2/3 . (3/4 - 6/5) = 5/2 - 2x

g) 3 - 2/2x - 3 = 2/5 + 2/9 - 6x - 2/3

h) x/2 - 1/2 = 1/12


#Toán lớp 7
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
usogorsk.com
usogorsk.com)


Design by
usogorsk.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng