Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x biết ( 2x + 3 ) ^2 = 25

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

(2x - 3)2= 25

(2x - 3)2= 52

=> 2x - 3 = 5

=> 2x = 5 + 3

=> 2x = 8

x = 8 : 2

x = 4

Vậy x = 4

Ủng hộ mk nha !!! ^_^


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

dễ mà :

(left(2x+3 ight)^2=25)

(left(2x+3 ight)^2=5^2)

2x + 3 =5

2x=5-3

2x=2

x=2 :2

x=1

1 like nha bạn

*


(left(2x+3 ight)^2=25)

=> (left<eginmatrix ext(2x+3)^2=5^2\ ext(2x+3)^2=left(-5 ight)^2endmatrix ight.)

=>(left<eginmatrix ext2x+3=5\ ext2x+3=-5endmatrix ight.)

=>(left<eginmatrix ext2x=2\ ext2x=-8endmatrix ight.)

=>(left<eginmatrixx=1\x=-4endmatrix ight.)

Chúcbạn học tốt!

#Yuii


(left(2x-3 ight)^2=25)

(left(2x-3 ight)^2=5^2)

(Rightarrow2x-3=5)

(Rightarrow2x=8)

(Rightarrow x=4)


Bài 5: tìm kiếm nghiệm của các đa thức sau: Dạng 1: a) 4x + 9 b) -5x + 6 c) 7 – 2x d) 2x + 5 Dạng 2: a) ( x+ 5 ) ( x – 3) b) ( 2x – 6) ( x – 3) c) ( x – 2) ( 4x + 10 ) Dạng 3: a) x2 -2x b) x2 – 3x c) 3x2 – 4x d) ( 2x- 1)2 Dạng 4: a) x2 – 1 b) x2 – 9 c)– x 2 + 25 d) x2 - 2 e) 4x2 + 5 f) –x 2 – 16 g) - 4x4 – 25 Dạng 5: a) 2x2 – 5x + 3 b) 4x2 + 6x – 1 c) 2x2 + x – 1 d) 3x2 + 2x – 1

 

 


a, (2x-3)3= -64

=>(2x-3)3= -43

=> 2x-3=-4

=> 2x = -1

=> x = -1 : 2

=> x = -1/2

b,(2x-3)2=25

=>(2x-3)2=5^2

=> 2x-3 = 5

=> 2x = 8

=> x = 4

c,(3x-4)2=36

=>(3x-4)2=62

=> 3x-4 = 6

=> 3x = 10

=> x = 3.(3)

d, 2x+1= 64

=>2x+1= 26

=> x+1 = 6

=> x = 5


a/ (2x - 3)3= -64 => (2x - 3)3= (-4)3=> 2x - 3 = -4 => 2x = -1 => x = -1/2

b/ (2x - 3)2= 25 => (2x - 3)2= 52=> 2x - 3 = 5 => 2x = 8 => x = 4

c/ (3x - 4)2= 36 => (3x - 4)2= 62=> 3x - 4 = 6 => 3x = 10 => x = 10/3

d/ 2x+1= 64 => 2x+1= 26=> x + 1 = 6 => x = 5


Mấy chúng ta làm thiếu hụt rồi

Ta có

(left(2x+3 ight)^2=25=5^2=left(-5 ight)^2)

Suy ra (left{eginmatrix2x+3=5\2x+3=-5endmatrix ight.)

Suy ra (left{eginmatrixx=dfrac5-32=1\x=dfrac-5-32=-4endmatrix ight.)

Vậy x=1 và x=-4


a, (2xleft(x-5 ight)-xleft(2x+3 ight)=25)

(Rightarrow2x^2-10x-2x^2-3x=25)

(Rightarrow-13x=25Rightarrow x=dfrac-2513)

b, (left(3y^2-y+1 ight)left(y-1 ight)+y^2left(4-3y ight)=dfrac52)

(Rightarrow3y^3-y^2+y-3y^2+y-1+4y^2-3y^3=dfrac52)

(Rightarrow2y-1=dfrac52Rightarrow2y=dfrac72Rightarrow y=dfrac74)

c, (2x^2+3left(x-1 ight)left(x+1 ight)=5xleft(x+1 ight))

(Rightarrow2x^2+3left(x^2+x-x-1 ight)=5x^2+5x)

(Rightarrow2x^2+3x^2-3=5x^2+5x)

(Rightarrow-5x=3Rightarrow x=dfrac-35)


Đúng(0)

TÌM X:

(2x+1)2=25

(2x-3)2=36


#Toán lớp 7
5
Đỗ Lê Tú Linh

a)(2x+1)2=25=52=(-5)2

=>2x+1=5 hoặc 2x+1=-5

2x=5-1 2x=-5-1

2x=4 2x=-6

x=4/2 x=-6/2

x=2 x=-3

Vậy x=2 hoặc x=-3

b)(2x-3)2=36=62=(-6)2

=>2x-3=6 hoặc 2x-3=-6

2x=6+3 2x=-6+3

2x=9 2x=-3

x=9/2 x=-3/2

Vậy x=9/2 hoặc x=-3/2


Đúng(0)
Oo bản tình ca hung thần oO

(2x+1)2= 25

=> 2x2+ 12= 25

=> 2x2+ 1 = 25

=> 2x2= 24

=> x2= 12

=> x =(sqrt12)

(2x - 3)2= 36

=> 2x2- (32) = 36

=> 2x2- 9 = 36

=> 2x2= 45

=> x2= 22,5

=> x =(sqrt22,5)

t i c k nha!! 65768769789890


Đúng(0)

a) 2x×3/5-5x=3/2-7x

b) (x-1/5)^2=4/25


#Toán lớp 7
1
KAl(SO4)2·12H2O

a) 2x.3/5 - 5x = 3/2 - 7x

6x/5 -5x = 3/2 - 7x

-19x/5 = 3/2 - 7x

-19x = 15/2 - 35x

-19x +35x = 15/2

16x = 15/2

x = 15/2 : 16

x = 15/32

b) (x - 1/5)2= 4/25

(x - 1/5)2= (+-2/5)2

x - 01/05 = +-2/5

x - 1 tháng 5 = 2/5 hoặc x - 01/05 = -2/5

x = 2/5 + 1 tháng 5 x = -2/5 + 1/5

x = 3/5 x = -1/5


Đúng(0)

(2x+3)^2=25

Giải giúp tớ nha


#Toán lớp 7
4
Nguyễn Thành Công

k mình nha


Đúng(0)
Thanh Hằng Nguyễn

(left(2x+3 ight)^2=25)

(Leftrightarrowleft(2x+3 ight)^2=5^2=left(-5 ight)^2)

(Leftrightarroworbregincases2x+3=5\2x+3=-5endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=1\x=-4endcases)

Vậy ...


Đúng(0)

ai giup mink ba cau ni voi a,|x-5|=|-3x+2| b,|x-5|+|x^2-25|=0 c,|2x-3|+|2x+4|=7


#Toán lớp 7
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


usogorsk.com
usogorsk.com)


Design by
usogorsk.com
Các khóa học có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Website Trường Thpt Lý Thường Kiệt Hóc Môn, Trường Thpt Lý Thường Kiệt

Tới giỏ hàngĐóng